Välkommen

Instrumenttesto, Optik- och Instrumentverkstad.
Vi reparerar optiska och finmekaniska instrument såsom handkikare, tubkikare, mikroskop, barometrar, barografer, termohygrografer, hårhygrometrar och diverse andra instrument efter överenskommelse.

Luftpåfyllare för bensinstationer mm.

Kontakta mig för bedömning och kostnadsförslag.
Måndag-torsdag: 8.00-12.00 & 13.00-16.00

Länkar:
Astrosweden AB
Gunnar Olssons Foto AB
Molfo AB
Naturbokhandeln
Tryckluftsindustri AB

Information

Instrumenttesto startades 1959 av Helge Carlsson och Frank Larsson. 1985 övertog jag, Per-Herman Ahlgren, Instrumenttesto efter Helge Carlsson som då varit ensam ägare sedan 1980.

Min utbildning som instrumentmakare började redan 1957 direkt efter skolan, då jag anställdes som lärling hos mästaren Einar Stockelberg, på f:a Instrumentservice. Där fick jag lära mig att reparera olika typer av mekaniska och optiska instrument, kikare, avvägningsinstrument och olika fartygsinstrument, samt att hantverksmässigt tillverka delar till olika typer av instrument. En god lärare och föredöme var också verkmästare Thore Nygren.

1961 fick jag mitt gesällbrev efter avlagda prov inom yrket. 1964-1967 arbetade jag på Carlsson & Österberg, instrumentfabrik i Göteborg, som bl.a tillverkade och reparerade geodetiska instrument. 1967-1985 tjänstgjorde jag som institutionstekniker på Hvitfeldtska Gymnasiet i Göteborg där jag skötte om all materiel på institutionerna för fysik, kemi och biologi.
Per-Herman Ahlgren

Optik

Instrumenttesto utför reparation och justering av de flesta kikarmärken, handkikare och tubkikare. Dubbelbild är det vanligaste felet på handkikare och beror i de flesta fall på en stöt eller fallskada. Dubbelbild justeras och kalibreras i kollimator. Nitrogenfyllda kikare återfylles alltid.

Auktoriserad reparatör av Kowa, Swift och Kamakura.

Äldre avvägningsinstrument repareras och justeras i kollimator.
Mikroskop repareras och justeras.

Begagnade kikare?


Skicka en fråga under kontakt eller ring.

Mätare

Instrumenttesto utför reparation och service på de vanligast förekommande luftpåfyllare såsom ALF-EC Airfix, EWO 350 och BLITZ.
Servicen omfattar fullständig demontering, rengöring i ultraljudstvätt, byte av utslitna packningar och delar, justering av manometer i kontrollbänk (viktig åtgärd), montering och kontroll.

Vi har servat Göteborgs bensinstationer i mer än 30 år.

Barometrar och barografer repareras. Termohygrografer och hårhygrometrar repareras och kalibreras.
Testprotokoll utfärdas om så önskas.

Skicka gärna en fråga


Förnamn:
Efternamn:
Telenr:
E-mail:
Fråga:
   

Instrumenttesto
Berghällsgatan 10, 431 64 Mölndal

Telefon: 031-42 14 90, Mobil: 070-749 99 66
E-post: instrumenttesto@tele2.se

Denna hemsida är skapad enligt Leomini's 1-page koncept.